CEVA Logistics

Timeline: od 2020

CEVA Logistics

Sme doma aj v oblasti zatraktívnenia pracovných miest a získavania talentovaných pracovníkov na obsadenie pozícií v moderných spoločnostiach. Dobrým príkladom je spolupráca s logistickým parkom Ceva logistics v Kostolných Kračanoch, kde sme partnerom nie len v online oblasti, ale aj v offline svete plagátov, bannerov a rôznych ďalších propagačných materiálov.

CEVA BlueRed 1
ceva post fb 1

Facebook

Príspevky na sociálnych sieťach s ponukou aktuálnych pracovných miest sú nosnou časťou našej práce pri spolupráci s klientom Ceva. Propagácia pracovných ponúk je úspešná aj vďaka skutočnosti, že príspevky a jednotlivé PPC kampane vychádzajú spod rúk našich odborníkov aj v maďarskom jazyku.

Print

Pre klienta Ceva sme jednoznačne partnerom v každej oblasti. Bannery, plagáty a rôzne printové materiály z našej tvorby sa tak nachádzajú v rôznych kútoch južného Slovenska.

Vďaka kombinácii online a offline sveta, slovenského a maďarského jazyka našli ľudia novú prácu práve v Ceva logistics (aj) za pomoci našej usilovnej práce.

100x200 rollup ingram mockup 1
ceva billboard mockup ref 1
ceva bus ref 1