CEVA Logistics

#graphics #HR marketing #social media
CEVA Logistics so sídlom vo Francúzsku je globálna logistická spoločnosť v oblasti riadenia nákladnej dopravy a zmluvnej logistiky. Jej vyspelá medzinárodná sieť sa pretkáva celým svetom: je prítomná v 160 krajinách a na viac ako 800 miestach, vrátane Kostolné Kračany na Slovensku. Spoločnosť CEVA Logistics je okrem iného oficiálnym partnerom tímu Scuderia Ferrari F1, ako aj internetového obchodu About You, ktorý je dostupný v 25 krajinách Európy.

Pomoc pri hľadaní
2 500 nových zamestnancov

Zamestnanci CEVA Logistics nás oslovili s nezvyčajnou požiadavkou: z dôvodu rastu potrebujú 2 500 nových zamestnancov, ktorí môžu na dennej báze spolupracovať s jedným z najobľúbenejších módnych online obchodov, ktorým je About You. Aby sme to dosiahli, naša agentúra dokázala úspešne skombinovať platené PPC kampane s organickými príspevkami na budovanie značky na facebookovom kanáli. Výsledkom našej spolupráce sa stala moderná kombinácia kampaní, hodná 21. storočia.

Jeden región, dva jazyky

Keďže CEVA Logistics na Slovensku chcela cieliť predovšetkým na región južného Slovenska, vrátane oblasti Kostolné Kračany, dvojjazyčnosť bola kľúčovým bodom marketingovej komunikácie. Informácie v maďarskom a slovenskom jazyku je možné sledovať nielen na online kanáloch, ale aj na tlačených publikáciách, billboardoch a iných offline materiáloch, ktoré naša agentúra pre CEVA pripravila.