Online
marketing
(PPC)

Váš projekt alebo podnikanie posunieme vďaka zaužívaným online marketingovým nástrojom na úspešnú úroveň. PPC kampane a spravovanie reklám na Google Ads, Facebooku, Instagrame a webových stránkach na porovnávanie cien budú v rukách certifikovaných expertov.

Spravovanie
Google reklám

a kampaní

Obsaďte tie najlepšie pozície na Google!

Nakopnite svoj biznis vďaka najznámejším PPC a Google Ads kampaniam!

Buďte neustále na očiach. Ovládnite najlepšie pozície na Google a usaďte sa natrvalo v databázach vyhľadávača vďaka Google kampaniam.

Oslovte svojich potenciálnych klientov na rôznych webových stránkach, v Youtube videách, v Gmail účtoch alebo v reklamných povrchoch mobilných aplikácií.

Zviditeľnite svoje produkty vďaka porovnávacej službe Google Shopping, ktorá cielene napomáha k predaju na e-shopoch. Reklamy sa zobrazujú ako vizuálny prvok s názvom a cenou produktu.

Odborná znalosť, ktorú uznáva aj Google

22MEDIA je oficiálnym Google Partnerom

Naša digitálna agentúra sa môže pochváliť aj odznakom od Google Partner, ktorý je okrem oficiálneho partnerstva aj dôkazom znalosti v oblasti.

Okrem Google Partner odznaku naši kolegovia disponujú aj rôznymi Google certifikátmi, o ktoré sa zaslúžili na jednotlivých Google kurzoch.

Spravovanie Facebook a Instagram kampaní

Platené Facebook a Instagram reklamné služby fungujú, rovnako ako Google Ads, na PPC vzore. Vďaka nekonečným možnostiam je možné takmer na vlas presne nastaviť potrebnú cieľovú skupinu, ktorej sa bude daný obsah zobrazovať.

Nestačí správne zacieliť a získať publikum, ale je dôležité si ho aj udržať. Domácky sa pohybujeme aj v tvorbe obsahu, našou vizitkou je množstvo spokojných klientov, ktorí nám zverili písanie obsahu na ich sociálne siete, blogy či newslettre.

Reklama na Facebooku

Nekonečné množstvo reklamných možností, z ktorých je možné vybrať pre každé podnikanie svoje. Dostaňte sa do povedomia svojich sledovateľov alebo oslovte nových spotrebiteľov pre váš biznis.

Reklama na Instagrame

Rýchlosť, vizuálne prvky a dynamický pohyb. Týmito znakmi sa vyznačuje reklama na Instagrame. Vyniknite zo šedého priemeru a objavte potenciálnych sociálnych sietí.

Spravovanie reklám na stránkach pre porovnávanie cien

Cenové porovnávače sú pohodlnou platformou pre spotrebiteľov. Vďaka nim nemusia pri hľadaní najnižšej ceny prechádzať nespočetné množstvo stránok, ale nájdu každú ponuku na jednom mieste.

Väčšina stránok na vyhľadávanie a porovnávanie cien si vyžaduje manuálne spravovanie, znalosti a množstvo času, aby sa dostavili optimálne výsledky. Popri správnom nastavení ponuky je potrebné dbať aj na optimalizovanie dátového množstva (feedu) pri jednotlivých produktoch.

Výhody PPC kampaní

Najväčšou výhodou PPC kampaní je okamžitá merateľnosť, ktorú je možné sledovať v reálnom čase, možnosť kontroly, prehľadnosť a možnosť rýchlo reagovať. Okrem toho, v prípade dobre nestavenej kampane, sa nemôže stať, že sa zbytočne míňajú financie na takú cieľovú skupinu, ktorú produkt neoslovil. Správne nastavovanie kampaní si vyžaduje neustálu analýzu a optimalizovanie, čo je časovo náročná činnosť. Nastavovanie kampaní je preto dobré zveriť do rúk fundovaných odborníkov.

Merateľnosť

Presné zacielenie

Transparentnosť

Rýchla reakcia

Možnosť kontroly

Naši klienti

Tieto značky sa už presvedčili o našej odbornosti