KombiBike

Timeline: 2021

KOMBIbike je najväčším európskym cezhraničným systémom pre požičiavanie bicyklov. Svoje stanice má na Slovensku i v Maďarskej republike a našou úlohou bolo pripraviť projektu komplexné marketingové a propagačné riešenie.

kombibike17 1 1
kombibike billboard mockup1

Print

Jednou zo základných požiadaviek bolo zhotovenie propagačných materiálov v podobe billboardov, flyerov a rôznych plagátov. V rámci týchto propagačných materiálov bolo použité logo a mapa z vlastnej tvorby.

trifold mockup 1 1

Foto

Súčasťou vyššie uvedených propagačných materiálov boli aj atraktívne fotografie, ktoré tiež vznikli pod taktovkou našej agentúry. Zaujímavosťou je, že do kože modelov sa vžili aj členovia nášho tímu 😛

kombibike45 1 1
kombibike51 2 1
kombibike47 1 1

Video

V rámci video propagácie vznikli dva rôzne video materiály. Jedným je reklamné video tzv. mini film, ktorý predstavuje krásu využitia KombiBikov na oboch stranách Dunaja, druhým je návod na používanie a obsluhu bicyklov. Videonávod bol vytvorený v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Sociálne siete

Pre využitie všetkých možných komunikačných kanálov boli zahrnuté do komunikácie aj sociálne siete Facebook a Instagram, kde sa náš tím postaral o vytváranie kreatívneho obsahu a tiež aj o propagáciu jednotlivých príspevkov.