Euro-Clear

Timeline: od 2020

Neustály posun vpred a rozširovanie portfólia sú aspekty, ktoré nás vystihujú a preto sa vieme vcítiť do kože klientov, ktorí hľadajú v podnikaní nové výzvy a priestor pre realizáciu. Firma Euro-clear patrí v oblasti zmäkčovačov vody medzi špičku po celej Maďarskej republike, avšak prednedávnom boli produkty známe len vo sfére predajcov, koneční kupujúci nemali vedomosť o existencii známej firmy.

euro clear ref 1 1

Obohatenie portfólia o kontakt s konečným kupujúcim

Firma Euro-clear oslovila našu agentúru so žiadosťou o rozšírenie pôsobenia aj o oblasť business to customer, vďaka čomu budú môcť rozšíriť svoju klientelu. Pri tejto príležitosti im naša agentúra vytvorila modernú webovú stránku vrátane e-shopu, dizajn manuál, vytvorila a nastavila PPC kampane, newslettre a spod rúk našich copywriterov a grafikov vychádzajú aj kreatívne príspevky na sociálne siete a náučné blogové témy.

euroclear referencia post 1
euroclear referencia web 1
euroclear ref katalog 1

Print

Pre posilnenie povedomia o značke a pre profesionálnu komunikáciu smerom ku klientom a predajcom, firma potrebovala pomoc aj v oblasti printových materiálov. Tvorba vizitiek, brožúry, návrh showroomu – sme partnerom značky Euro-clear v každej oblasti, výsledkom čoho je stovka úspešne vytlačených a používaných materiálov.

euroclear ref identity2 1 1

Moderné brand video, ktoré obstojí aj v hlavnom vysielacom čase

Dostať sa do povedomia kupujúcich sa dá aj prostredníctvom tradičných mediálnych kanálov, akým je napríklad aj televízia. Reklamné spoty sú vyhľadávaným spôsobom pre inzerciu, najmä ak ide o hlavný vysielací čas. Pre tieto účely sme vyhotovili reklamný spot, ktorý obstojí ako v online svete Youtube, tak aj v televíznom vysielaní.